ÇÇevreLaboratuvarı

Çevre mevzuatı kapsamında emisyon ölçümleri yapmak ve Çevre Bakanlığı onaylı laboratuvar hizmeti sunmak için çalışmalarımız devam ediyor.

daha fazla bilgi >>>

HHijyenLaboratuvarı

Hijyen lasboratuvarımız iş güvenliği konusunda ortam ve maruziyet ölçümleri gerçekleştirmektedir. 2a TÜRKAK akreditasyonu ve ÇSGB yetkisine sahiptir.

daha fazla bilgi >>>

AAsbestLaboratuvar

Asbest analizi yaparak ASBEST FREE raporu düzenliyoruz. Asbest tespit edilen yapılarda yetkili ekibimiz ile asbest söküm işlemi gerçekleştiriyoruz.

daha fazla bilgi >>>

EEnerjiLaboratuvar

Binanız için Enerji Kimlik Belgesi almak ve enerji kimlik belgesi konusunda doğru bilgi edinmek için güvenilir enerji verimliliği adresiniz 2a !

daha fazla bilgi >>>

2a Enerji Verimliligi ve Laboratuvar Hizmetleri!

Enerji verimliliği departmanımız; enerji kimlik belgesi almak isteyen yöneticilerin güvenilir çözüm ortağı. Kamu ve hizmet binalarının enerji tüketen birimlerinde test ve kontroller gerçekleştirerek enerji etüt raporları ve tasarruf edilebilir noktalar için verimlilik artırıcı proje (VAP) hazırlıyoruz. Ticari binalara enerji yöneticiliği hizmeti veriyoruz. Enerji üretimi konusunda yatırım projelerinize mühendislik, enerji performanı projeleriniz için proje ve/veya uygulama aşamasında gözetim-denetim hizmeti veriyoruz.

Laboratuvarımız; İş güvenliği ve işçi sağlığı ile ilgili ortam ve maruziyet ölçümleri gerçekleştiriyor. Çalışma sahalarının ve temiz odaların standartlara uygun-yeterli olup olmadıklarını valide ediyor, doğruluyoruz. Çevre laboratuvarımız endüstriyel tesislerin emisyon ölçümlerini gerçekleştiriyor. Enerji verimliliği laboratuvarımız ısıtma, soğutma, sıcak su ve aydınlatma sistemlerinin verimliliği konusunda ölçümler gerçekleştiriyor, kusurlu prosesleri ve kaçak-kayıp noktalarını tespit ediyor.

Hikayemiz uzun, enerjimiz çok. Bilgiyi paylaşmaktan ve öğrenmekten haz duyuyoruz.

Biliyor musunuz?

 • “Enerji kimlik belgesi almak için ısı yalıtımı yasal bir zorunluluk değildir.”
  Binalarda Enerji
  Performans Yönetm.
 • “Enerji kimlik belgenizi ısı yalıtım yaptırdıktan sonra ücretsiz olarak yeniletebilirsiniz!”
  2a
  Garanti ediyor.
 • “enerji kimlik belgesi olmayan binalar için tapu devri gerçekleştirilemeyecektir.”
  Binalarda Enerji
  Performans Yönetm.